Muzeum zamkowe w Grodźcu Śląskim

Niewiele jest miejscowości na Śląsku Cieszynskim mogących poszczycić się wielowiekową historią, której milczącymi świadkami są szczęśliwie zachowane w dobrym stanie zabytki. Posród 45 zachowanych po dziś dzień szlacheckich rezydencji, położonych w historycznych granicach Księstwa Cieszyńskiego, zachował sią niemal w pierwotnym stanie obronny dwór, zwany zamkiem w Grodźcu śląskim. Grodziec Śląski to stara i piękna miejscowość, pomiędzy Bielskiem-Biała a Cieszynem, usadowiona w podgórskiej okolicy, z której roztacza się niezwykle malowniczy widok na panoramę łancucha Beskidów. Położony na wzniesieniu, w romantycznym założeniu parkowym, grodziecki zamek należy do jednych z cenniejszych tego typu obiektów na Śląsku.

Wzmiankowany w archiwalnych zródłach z początków XIV wieku, przez wieki był własnościa wielu szlacheckich rodów, złączonych ze sobą więzami krwi. Polskie, niemieckie, węgierskie i śląskie nazwiska kolejnych posiadaczy Grodźca Śląskiego należa do przedstawicieli szlachty i ziemianstwa silnie związanego z niezwykle barwnymi i często skomplikowanymi dziejami Księstwa Cieszyńskiego. Oni to właśnie byli twórcami tej niezwykłej siedziby, stanowiącej centrum gospodarcze rozległych dóbr ziemskich. W ciagu stuleci przekształcali ja i przebudowywali stosownie do wymogu czasów. Miała okresy swego blasku i świetności ale tez i chwile tragiczne, niemal ostatecznego upadku. Przywracana obecnie do swej dawnej świetności przypomina okolicznym mieszkańcom i licznym turystom o wspólnej przeszłości. Pokazuje jak wiele treści, znaczeń i wartości, wzbogacających współczesność, kryje w sobie śląska ziemia i jak wiele pozostaje jeszcze przed nami do odkrycia.

Wartość historyczna Zespołu Zamkowo-Parkowego w Grodźcu Śląskim oraz zachowane w nim zabytki historyczne i dzieła sztuki zobowiązują do zapewnienia całemu zabytkowemu zespołowi najwyższego poziomu opieki, konserwacji i pietystycznej postawy.

Przejawem tego jest zorganizowanie i udostępnienie Muzeum Zamkowego, którego misją jest przybliżenie bogatej historii tego obiektu i jego otoczenia.