LATA ’80 XX WIEKU

Lata 80’ XX wieku w historii Polski, to okres niepokoju, braku stabilności, ale również czas ogromnych nadziei i walki o lepsze jutro, wolność i dobrobyt dla kraju.

Krępowanie przez ówczesne władze państwowe prywatnej inicjatywy oraz inne ograniczenia nie sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości.

logo Ustronianka
w pracy
 
etykieta

LATA ’80 XX WIEKU

Niewielu miało odwagę, przeciwstawić się systemowi. Jednym z nich był Michał Bożek, który realizując własne marzenia i pomysł na biznes, w 1980 roku założył własną firmę – Wytwórnię Wód Mineralnych Ustronianka.

 
Michał Bożek
Linia produkcyjna  

Najwyższej jakości woda, wydobywana ze źródła bijącego w sercu górskiego uzdrowiska w Beskidzie Śląski, dzięki swym właściwością szybko zyskała uznanie konsumentów, z każdym rokiem powiększając grono swoich odbiorców.

LATA ’90 XX WIEKU

Zastopowanie hiperinflacji, restrukturyzacja gospodarki oraz wprowadzenie mechanizmów rynkowych i prywatyzacji, stworzyło nowe perspektywy dla nowopowstających i nielicznych prywatnych przedsiębiorstw.

 
Etykieta
etykieta

LATA ’90 XX WIEKU

Firma Ustronianka stale pozyskiwała nowych partnerów handlowych, sukcesywnie rozbudowując port folio o nowe produkty i zwiększając moce produkcyjne. Konsekwentnie realizowana strategia pozwoliła otworzyć w 1994 roku w Ustroniu drugą rozlewnie.

budowa drugiej rozlewni
w pracy

W tym samym roku w miejscowości Biała, leżącej u podnóża Gór Opawskich, firma Ustronianka otworzyła kolejny zakład, tworząc nowe magazyny i hale, co pozwoliło znacznie zwiększyć moce produkcyjne oraz magazynować produkty w najwyższym standardzie.

WIEK XXI

To czas bardzo szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Przystąpienie 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej i otwarcie rynków stworzyło nowe możliwości, ale również spowodowało liczne zagrożenia, dla prywatnych polskich przedsiębiorstw, które nie poradziły sobie na wspólnym rynku. Większość polskich firm rozlewniczych upadła, bądź została przejęta przez ogólnoświatowe koncerny.

 
Ustronianka logotyp
nowoczesna flota
 
załadunek

WIEK XXI

Ustronianka, jako jedna z nielicznych firm doskonale poradziła sobie w nowej rzeczywistości, poszerzając swoją działalność na krajowym rynku. Przejmując w 2000 roku markę oraz istniejące od 1963 roku Zakłady Wytwórcze Czantoria oraz 2003 roku gruntownie modernizując i przebudowując zakład nr 2 w Ustroniu zyskała możliwości, pozwalające konkurować na rynku krajowymi i zagranicznym z zachodnimi firmami.

Posiadając obecnie jedne z najlepiej wyposażonych zakładów rozlewniczych w Polsce, Ustronianka z powodzeniem z roku na rok zwiększa udziały rynkowe oferując innowacyjne i najwyższej jakości produkty.

Michał Brożek