Troska i odpowiedzialność za kulturę regionu
wyraża się w działaniach podejmowanych
przez Ustroniankę

Prezes Firmy Michał Bożek wraz z małżonką Zuzanną od lat wspierają polskich sportowców. Dzięki ich pomocy zarówno młodzi, jak również profesjonalni zawodnicy mogą rozwijać swój talent i osiągać sukcesy na arenach sportowych. Państwo Bożek swoją opieką objęli również Zespół Pałacowo – Parkowy w Grodźcu Śląskim. Zaangażowanie przedsiębiorstwa znanego z inicjatyw społecznych zagwarantowało należytą opiekę perle architektury Śląska Cieszyńskiego.